FORTEN® RAPIDFORTEN® RAPID

prostriedok na plochy a povrchy s obsahom aldehydov

FORTEN® RAPID
Popis produktu

Tekutý dezinfekčný prostriedok s
obsahom aldehydov na
jednofázovu dezinfekciu
umývatel'ných plôch a povrchov.
Bez obsahu formaldehydu.

» vhodný na ručné ako aj strojové čistenie a dezinfekciu
» široké spektrum účinku
» neobsahuje formaldehyd
» možnosf objednaf aj prípravok bez arómy
» nepoškodzuje materiály
 

baktericídny, MRSA ,fungicíny, virucídny, mykobaktericídny, tuberkolicídny (A, V, B, M, T, MRSA)

 

Riedenie: 
od 0,2%
Balenie: 
1L
5L
12.00