STAR F9 LIMSTAR F9 LIM

Koncentrovaný neutrálny čistiaci prostriedok

STAR F9 LIM
Xi - Xi
Popis produktu
STAR F9 Lim, je koncentrovaný neutrálny čistiaci prostriedok, na báze citrusových terpénov,
ktorý je určený na čistenie podláh, ktoré sa nesmú čistiť s alkalickými prostriedkami.
Osvedčil sa na čistenie podláh v strojárskej výrobe, chemickom a tlačiarenskom priemysle.
Prostriedok len na profesionálne použitie. Dávkovanie určí odborný pracovník.
Riedenie: 
0,5% - 5%
pH: 
7
Balenie: 
5L/5kg
20L/20kg
23.65